Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Marieblats OY/Witikkalan Kartano( Y-tunnus 0901094-2)

Koskentie 12 42100 Jämsä

Tietosuojavastaava

Vuokko Pihlainen , Puhelin:0400400148
vuokko.pihlainen@icloud.com

2. Rekisteröidyt 

Witikkalan kartanon asiakasrekisterissä ovat vain omalla suostumuksellaan rekisteröityneet kanta-asiakkaamme

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Asiakasrekisterimme tarkoitus on ylläpitää ja hoitaa asiakassuhteitamme. Rekisteröimiämme tietoja ovat asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin eli asiakkuuksien hoitoon ja sähköpostimarkkinointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Tallennamme asiakasrekisteriimme asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista ajantasaisiksi. Halutessaan henkilö voi tarkistaa hänestä kirjatut tietonsa ja vaatia oikaisua tallennettuihin tietoihin, lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyyntöä käsitellessään, todistuttaa pyytäjän henkilöllisyys. Todistetulla henkilöllisyydellä varmennetaan sitä, ettei asiakasrekisterin tietoja koskaan luovuteta ulkopuolisille,niille kuulumattomille tahoille. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa määritellyssä ajassa (kuukauden kuluessa).Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan omaehtoisesti antamansa tiedot, eli nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakasrekisterin tietoja keräämme pääsääntöisesti kivijalkamyymälässämme, tai puhelimitse tai sähköpostitse yhteydenottojen ja tilausten kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Marieblats Oy/Witikkalan kartano ulkopuolelle.  

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja vaitiolovelvollisuuden allekirjoittaneet työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Share This